ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş.

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

ICRYPEX BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“ICRYPEX” veya “Şirket”)

     Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Spring Giz Plaza N:5/57 34398 Sarıyer/İstanbul

ICRYPEX olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, ICRYPEX tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. 

ICRYPEX, işbu Aydınlatma Metni’ni mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri web sitemiz üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Kişi Grupları

1. Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri Kategorileri

İşlenen Veriler

Kimlik

Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Uyruğu, Yabancı Kimlik Numarası (Yalnızca Yabancı Uyruklular için)

İletişim

E-mail Adresi, Cep Telefonu Numarası

İşlem Güvenliği

Sisteme bağlanılan IP bilgisi, Sisteme bağlanılan cihaz bilgisi, Sisteme Üyelik Tarihi

Müşteri İşlem

Çağrı Merkezi Kayıtları

Üyelik esnasında doldurmuş olduğunuz üyelik formu ile yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte olup; Müşteri Seviye Doğrulaması işlemlerini tamamlamanız halinde ise, yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıda belirtilen kişiler verileriniz tarafımızca işlenecektir. 

Veri Kategorileri

İşlenen Veriler

Kimlik

Doğum Yeri, Anne ve Baba Adı, Kimlik Seri No, Geçerlilik Tarihi ve Verildiği Yer Bilgileri, Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Bilgileri, İmza Örneği, Önceki Soyadı Bilgisi, Fotoğraf, Medeni hali, Cinsiyet, Dini, Kan Grubu, Pasaport Düzenlenme ve Geçerlilik Tarihi ile Veren Makam Bilgileri, Pasaport Fotoğrafı

İletişim

Adres Bilgisi, Müşteri Adına Kayıtlı Adresi İspatlar Fatura ve Fatura Üzerinde Yer Alan Bilgiler

Görsel Kayıtlar

Fotoğraf (Selfie)

Mesleki Deneyim

Müşterinin Yetkilisi Olduğu Şirkete İlişkin Bilgiler, Müşterinin Kendi Şirket İçerisindeki Pozisyonu ve Unvanı (Yalnızca Tüzel Kişi Müşterilerin Temsilcileri için)

Finans

Banka Hesap Bilgileri, Son 3 Aya Ait Banka Hesap Dökümü, Kripto Adresleri, Borsamızda bulunan mal varlığı bilgisi

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Kategorileri

İşlenme Amaçları

Kimlik

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görsel Kayıtlar

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Mesleki Deneyim

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İşlem Güvenliği

 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Müşteri İşlem

 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Veri Kategorileri

  Hukuki Sebepler

  Kimlik

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgilinin açık rızasının alınması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • İletişim

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Görsel Kayıtlar

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Mesleki Deneyim

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Finans

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • İşlem Güvenliği

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Müşteri İşlem

 • Sözleşmenin ifası İçin Gerekli Olması
 • Şirketin Meşru Menfaati
 • Ayrıca, Çağrı Merkezi ve/veya Chat Ekranları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde talep/şikayetlerin takibi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçları doğrultusunda; telefon görüşmelerinde vermiş olduğunuz bilgiler ile mesaj aracılığı ile paylaşmış olduğunuz diğer bilgileriniz KVKK madde 5/2, fıkra (c) gereğince bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayanılarak işlenecektir.

  2. Çevrimiçi Ziyaretçiler

  1. İşlenen Kişisel Veriler

  Veri Kategorileri

  İşlenen Veriler

  Kimlik

  Ad, Soyad

  İletişim

  E-mail Adresi, Cep Telefonu Numarası

  İşlem Güvenliği

  Sisteme bağlanılan IP bilgisi, Sisteme bağlanılan cihaz bilgisi

  Müşteri İşlem

  Çağrı Merkezi Kayıtları

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Veri Kategorileri

  İşlenme Amaçları

  Kimlik

 • Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • İletişim

 • Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • İşlem Güvenliği

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İşlem

 • Talep /Öneri/ Şikâyetlerin Takibi ve Kontrolü
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Veri Kategorileri

  Hukuki Sebepler

  Kimlik

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İletişim

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İşlem Güvenliği

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Müşteri İşlem

 • Sözleşmenin ifası İçin Gerekli Olması 
 • Şirketin Meşru Menfaati
 • Ayrıca, Çağrı Merkezi ve/veya Chat Ekranları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde talep/şikayetlerin takibi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçları doğrultusunda; telefon görüşmelerinde vermiş olduğunuz bilgiler ile mesaj aracılığı ile paylaşmış olduğunuz diğer bilgileriniz KVKK madde 5/2, fıkra (c) gereğince bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayanılarak işlenecektir.

  Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

  Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz;

  • Üyelik esnasında Üyelik Formu’nu doldurduğunuz takdirde,
  • Müşteri Seviyesi Doğrulaması yapılması amacıyla sisteme belgeler yüklemeniz halinde,
  • Çağrı Merkezi ve/veya Chat Ekranlarını kullanarak bizimle iletişime geçmeniz halinde

  elektronik yöntemler aracılığıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz; 

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yönetilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla Tedarikçilerimiz’e ve 
  • talep edilmesi halinde Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

  aktarılabilecektir.

  Ayrıca üyeliğiniz esnasında toplamakta ve işlemekte olduğumuz Kişisel Verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek   amaçlarıyla, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; açık rızanız doğrultusunda, teknoloji alanında bulut altyapısı hizmetleri veren, yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimizce sağlanan sistemlerimize kaydedilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılacaktır.

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

  Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

  İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? 

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi, düzeltme, silme, yok etme gibi tüm taleplerinizi ve itirazlarınızı; “İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMUnda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

  Posta Adresi                         : Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Spring Giz Plaza N:5/57 Sarıyer/İstanbul 

  E-posta adresi                     : [email protected]

  KEP Adresi                            : [email protected] 

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

  Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

  Sporu Seviyor ve Destekliyoruz!

  Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.