MENÜ
LIVECHAT
  • İSTANBUL12:56:03
  • NEW YORK7:48:06
  • LONDON12:47:17
  • MOSKOW15:47:33
  • TOKYO21:47:45

ICRYPEX KULLANIM SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

Kuruluşa Ait Bilgiler:

Ünvanı: ICRYPEX Bilişim Anonim Şirketi

Adresi: Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Spring Giz Plaza N:5/57 Sarıyer İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 915 1900

Fax: 0 (212) 703 2626

E-posta adresi: [email protected]

Müşteri Hizmetleri: 0850 255 1079

MERSİS Numarası: 0465-0772-2300-0001

Şirketin Esas Faaliyet Konusu: Web Portalı Faaliyetleri

Hizmetin Temel Nitelikleri

ICRYPEX Bilişim A.Ş.’ye ait www.icrypex.com internet sitesi bir online kripto para alım - satım platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirleri ile alış-satış yaparlar. Site sadece bu alış-satış işlemine imkân sağlayan alt yapıyı temin eder.

Hizmet Masraflarına İlişkin Bilgiler

Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, D.V. vs.) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir.

İşlemlerin vergilendirilmesinde yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup münhasıran ICRYPEX Bilişim A.Ş. tarafından ödenecek vergiler hariç diğer tüm yasal yükümlülükler müşteri tarafından ödenecektir.

Komisyon, faiz ve masraflar ICRYPEX Bilişim A.Ş.’nin www.icrypex.com sitesinde ilan edilmektedir.

Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Kullanıcıdan ek bir masraf alınmayacaktır.

Riskler, Fiyatların Oluşumu, Garanti Fonu veya Tazminat Sistemi

Kripto varlıkların doğası gereği, fiyatlar tamamen işlem gerçekleştiren tarafların ilgili kripto paraya yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. ICRYPEX hiçbir şekilde gerçekleşen işlemlerdeki fiyatları belirlemez, işlem gerçekleştirilmesi için fiyat vermez, işlemlerin gerçekleşmesini garanti etmez. Kripto varlıklara ilişkin fiyatlar ICRYPEX’in kontrolü ve dahli dışında işlem gerçekleştiren tarafların kendi inisiyatifleri ile finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişir. Kripto varlıkların gelecekte oluşacak değerlerinin belirlenmesinde geçmiş fiyatların kullanılması anlamlı sonuçlar doğurmayabilir.

Kripto varlık alım satım işlemlerinde yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen herhangi bir garanti fonu uygulaması veya tazminat sistemi yoktur. ICRYPEX işlemin taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Site İçeriği ve Sağlanan Bilgiler

Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü kişilerden ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, raporlar, analizler, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. ICRYPEX’in sunmuş olduğu raporlar sadece bilgilendirmeye yönelik olup doğruluğu ICRYPEX tarafından garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veyahut tutarsız olma durumu olabilir. Bu konuda doğabilecek zararlardan ICRYPEX sorumlu değildir.

Gerçekleşen İşlemlerin İfası

Para yatırma ve çekme işlemlerinde ICRYPEX’e ait banka hesapları ile kullanıcılarımızın ismine kayıtlı banka hesapları vasıtası ile gerçekleştirilir. Herhangi bir nakit işlemi kabul edilmez.

Kripto paraların ödemesinde ise kullanıcı tarafından sisteme tanıtılan kripto para cüzdanları kullanılır.

Cayma Hakkı

Kullanıcının gerçekleşen işlemlerden cayma hakkı yoktur.

Sözleşmenin Süresi ve Feshine İlişkin Bilgiler

Sözleşmeler süresizdir. Asgari bir süre şartı ihtiva etmemektedir. Tarafların 3 işgünü önceden ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın yanı sıra, ICRYPEX Bilişim A.Ş. Kullanıcının ödemede temerrüde düşmesi, sözleşme hükümlerine aykırılık, yanlış beyan ve Kullanıcının iflası ya da ödemelerinde acze düşmesi durumunda herhangi bir süre şartı olmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkında sahiptir.

Kullanıcı sözleşmeye aykırılık ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ICRYPEX’in karşı karşıya kaldığı zararı ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük Sözleşmenin Kullanıcının haksız eylemleri nedeniyle feshi durumunda da geçerlidir.